Categories

Manufacturers

Specials

No specials at this time.

Rabaty dla klientów współpracujących z nami przydzielane są indywidualnie.

 

- Każdy z klientów otrzymuje automatycznie 1% wyższy rabat, jeżeli obrót kwartalny po przeliczeniu walut przekroczy wartość 120.000,00 złotych uwzględniając faktury i korekty
 

Korekty rabatów, będą dokonywane zawsze w ostatnim dniu kwartału (31 marzec, 30 czerwca, 30 września, 31 grudnia)

 

Warunkiem otrzymania podwyżki rabatu są regularne, cotygodniowe rozliczenia i brak zaległości płatniczych.